Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Lite konstruktivt fra Ivar Pettersen

Klimasmart kjøtt: Vil Ivar Pettersen fra Nibio legge ned distriktsjordbruket? Foto: Siri Juell Rasmussen

I Nationen 21. september skriver Ivar Pettersen i Nibio om klima og landbruk. Gjennom bruk av fiffig retorikk beskriver han landbrukets klimautfordringer gjennom å dele de inn i en drøm, håpet om rettferdighet og en dråpe, blant annet. I Pettersens verden virker det nesten som om at landbrukets klimaløsninger kommer rekende av seg selv.

Dette er selvfølgelig milevis fra realitetene og det vet Pettersen godt. Arbeidet for et mer klimasmart landbruk krever hardt arbeid og en grundig og systematisk tilnærming, hvor alle gårdbrukere i Norge må være med på laget om vi skal lykkes. Heldigvis er et samlet landbruk godt i gang gjennom prosjektet Klimasmart Landbruk, som skal utvikle nye verktøy og bedre rådgiving for å finne potensialet for klimakutt på hvert enkelt gårdsbruk i Norge. En tilnærming Pettersen også roser i sitt innlegg.

• Les også: Kjøttavgift, klimafornekting og rovdyra først: Her kan det bli bråk.

Denne tilnærmingen står imidlertid i grell kontrast til konsekvensene av Pettersens egen klimakur for landbruket. Han mener nemlig Stortinget tåkelegger for mye, når løsningen er tilsynelatende enkel. «Reduser matproduksjon som ikke tåler at utslipp verdsettes til minst 400 til 500 kroner per tonn, og øk annen matproduksjon», skriver han. Da er det vel bare å sette i gang?

Det Pettersen imidlertid ikke skriver noe om, er konsekvensene av en slik politikk. Selv om hans egen arbeidsgiver, Nibio, har utredet dette. Det Pettersen kaller «matproduksjon som ikke tåler at utslipp verdsettes til minst 400 til 500 kroner per tonn» er det vi i dagligtalen kaller ku, kalv, okse, lam og sau.

• Les også: – Mange Frp-folk gleder seg over fredagsbiffen, og det er det ikke noe galt i

Annonse

Dyr som spiser gras og som er grunnlaget for hele distriktslandbruket i Norge. Nibios egne utredninger beskriver effekten av politikken Pettersen foreslår. Konklusjonene er nedslående. Nibio anslår at en slik politikk, enten ved bruk av avgifter eller tilskuddskutt, vil medføre at 40 prosent av norsk matjord går ut av drift. 10-12 prosent av sysselsetting i norsk distriktslandbruk vil forsvinne, og i sauenæringa anslås en nedgang i antall vinterfôra norsk sau på mellom 60-80 prosent.

Stortinget har i all hovedsak støttet landbrukets tilnærming om en systematisk og faglig tilnærming for å utløse potensialet for mer klimasmart drift på norske gårdsbruk. Det Pettersen snakker om er nedlegging av distriktslandbruket. Dette er han selvfølgelig fullt klar over.

• Les også Hans Bårdsgårds kommentar «Stolthet og fordom i kjøttdisken»

Derfor er den påtatt naive tilnærmingen han inntar ikke bare lite kledelig, den er også ekstremt lite konstruktiv. Både overfor politikerne som skal legge rammene for klimapolitikken framover og bonden som skal gjøre jobben.

Neste artikkel

– Kina-samarbeid vesentlig for Norge