Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Klimasmart distriktsjordbruk

Det kan være kostnadseffektivt å redusere ammekuproduksjonen. Foto: Benjamin Hernes Vogl

Bondelagets nestleder Bjørn Gimming er kritisk til ett punkt i Ivar Pettersens kronikk om snublesteiner for klimasmart jordbruk, og skriver i Nationen 26. september at en Nibio-rapport viser at innføring av klimaavgift eller reduksjon i tilskudd reduserer norsk matjord med 40 prosent.

En slik Nibio-rapport finnes ikke. Den rapporten som kommer nærmest hans beskrivelse, er en rapport forfattet av Klaus Mittenzwei på oppdrag på Grønn Skattekommisjon (Rapport 16/2015). Den viser at arealbruken forblir tilnærmet uendret på landsbasis og at distriktsandelen opprettholdes. Mindre grovfôrareal kompenseres med økt kornareal.

Gimming er også kritisk til bruken av begrepet kostnadseffektive klimatiltak. Kostnadseffektive klimatiltak er illustrert slik: Reduser produksjoner som ikke tåler en verdsetting av klimautslipp på 400-500 kroner per tonn, stimuler andre! Tidligere utredninger har vist at vi minst må regne med en kostnad for samfunnet av denne størrelsesorden.

Gimming hevder at denne typen kostnadseffektivitet fører til «nedleggelse av distriktsjordbruket. Det er en umulighet i Norge. Et klimatiltak i Norge kan ikke både være kostnadseffektivt for samfunnet og samtidig føre til nedleggelse av distriktsjordbruket. Det er, som vi vet, store verdier knyttet til distriktsjordbruket.

Annonse

• Les også: Kjøttavgift kan gi 80 prosent færre sauer

Gimming nevner kalv og storfe og kan ha hatt et annet resultat i tankene. Nibio-rapport 3/85/2017 viser at det vil være kostnadseffektivt å redusere ammekuproduksjonen, særlig der den legger beslag på produktive kornarealer. Men, det er neppe mulig å øyne drastiske distriktskonsekvenser av dette.

Vi er alle tilhengere av klimasmart jordbruk – med grundig og systematisk tilnærming. Flere kostnadseffektive og klimasmarte tiltak vil skape utfordringer for distriktsjordbruket. Da er det godt å vite at vi har mange virkemidler som lar oss forene utslippskutt med jordbruk over hele landet. Slik er det å være klimasmart!

Neste artikkel

– Kina-samarbeid vesentlig for Norge