Kjøttavgift kan gi 80 prosent færre sauer

CO2-prisinga som ligg til grunn for grøn skattekommisjon kan nær utradere norsk sauehald, ifølgje utrekningar.

Saueeffekt: Forslaga frå Grøn Skattekommisjon om å innføre avgift på raudt kjøtt eller kutt i produksjonsstøtta vil gi 60 til 80 prosent reduksjon i talet på sauer og lam her i landet, ifølgje utrekningar frå Norsk institutt for bioøkonomi 
(Nibio). Effekten blir òg langt færre årsverk, mindre jord i drift og størst nedgang i distrikta. Foto: Bjarne Bekkeheien Aase

Det viser utrekningane som ligg til grunn for forslaget frå grøn skattekommisjon, som er utarbeida av økonom og landbruksforskar Klaus Mittenzwei i Nibio. Resultatet kan bli mellom 60 og 80 prosent reduksjon i talet på vinterfôra sauer, ifølgje modellen.

For våre abonnenter

Kjære leser. Denne artikkelen er forbeholdt våre abonnenter.

<br>

Digital

- Tilgang til alle artikler på nationen.no
- Papiravisen som e-avis kl. 21.00 kvelden før
1 mnd til kun kroner 1,-

Helg+Digital

- Tilgang til alle artikler på nationen.no
- Papiravisen som e-avis kl. 21.00 kvelden før
- Papiravisen levert hjem fredag og lørdag
1 mnd til kun kroner 1,-

Komplett

- Tilgang til alle artikler på nationen.no
- Papiravisen som e-avis kl. 21.00 kvelden før
- Papiravisen levert hjem mandag til lørdag
1 mnd til kun kroner 1,-

Neste artikkel

Findus seier norsk tollvern for grønsaker har stått stille sidan 1997