Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Jordbruksoppgjøret på to minutter

Hva er egentlig jordbruksoppgjøret, og hvorfor skal andre enn bøndene bry seg?

Jordbruksoppgjøret på 1-2-3

· Jordbruksoppgjøret er det vi kaller forhandlingene mellom bøndene og staten. Forhandlingene handler om hva slags støtte landbruket skal få for å produsere mat i Norge.

· Forhandlingene foregår en gang i året. I fjor vart det bestemt at 14 milliarder kroner på statsbudsjettet skal gå til å støtte norsk matproduksjon.

· I tillegg blir norsk landbruk beskyttet av toll, noe som gir mulighet til å selge norskprodusert mat til høyere priser.

· Til sammen utgjør jordbruksoppgjøret og tollbeskyttelsen en verdi på ca 20 milliarder kroner. Det er dette støttebeløpet som gjerne omtales som landbrukssubsidier.

· Ettersom det er dyrere å produsere mat her til lands, trenger bøndene støtte for å konkurrere med utlandet. Uten støtta vil store deler av norsk landbruk legges ned.

· Mange næringer i Norge får statsstøtte enten direkte eller indirekte. Oljesektoren fikk i 2013 skattefordeler på sine investeringer på 34 milliarder kroner.

Annonse

· Landbruksstøtten er ikke først og fremst til for at bøndene skal tjene penger, hovedformålet med støtten er at det skal produseres en viss mengde norsk mat.

· En kan se på pengene som samfunnet bruker på landbruket som en investering i ren og trygg norsk mat.

· Samtidig sørger norsk landbruk for en verdiskaping på 140-150 milliarder kroner. Om lag 100.000 mennesker er sysselsatt i landbruket og matvareindustrien. Landbruk i hele landet betyr også mye for bosetting og kulturlandskap.

· Det er helt vanlig å støtte matproduksjon i sitt eget land. Norge bruker litt over en prosent av statsbudsjettet på landbruk. Det er såvidt over gjennomsnittet i EU.

· Det er ikke alltid bondeorganisasjonene og staten blir enige om jordbruksoppgjøret. Da ender forhandlingene med brudd. En ny jordbruksavtale blir likevel vedtatt i Stortinget.

· Hvordan årets jordbruksoppgjør ender vet vi når vi nærmer oss 17. mai. Da skal forhandlingene være over.

Neste artikkel

Sauenæringa misnøgd med kutt i slaktetilskota