Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Jordbruksoppgjøret: Her er statens tilbud

Staten tilbyr bøndene 90 millioner kroner i årets jordbruksoppgjør.

Det er under en tiendedel av bondeorganisasjonenes krav på 950 millioner kroner.

Tilbudet fra landbruksminister Sylvi Listhaug (Frp) vil gi norske bønder en gjennomsnittlig årlig lønnsvekst neste år på 1,75 prosent.

Målt i kroner utgjør statens tilbud 5900 kroner pr årsverk i inntektsvekst fra 2015 til 2016.

Inntekten per årsverk blir da 343.700 i 2016, om det slår til. Staten selv oppgir ikke det direkte, men viser til en veksten på 1,75 prosent.

Se hva Nationens politiske redaktør mener om tilbudet i videoen over.

Økte målpriser

5 øre pr liter mer på melk

35 øre pr kg på gris

8 øre pr kg poteter

1,5% prisvekst grønsaker og frukt

8 øre på matkorn.

7 øre på bygg

5 øre på havre

Prisnedskrivingstilskuddet øker tilsvarende slik at kraftfôrprisen skal bli undret.

Bøndenes krav er til sammenligning beregnet å gi en lønnsvekst på 7 prosent, mens anslaget for den generelle lønnsveksten neste år er 3,1 prosent.

Vinnere

Anslaget ansees å være i høyeste laget av Landbruksdepartementets forhandlere.

I tillegg argumenteres det med at bøndene har vært lønnsvinnere i de to siste oppgjørene, med en lønnsvekst på 7,2 prosent i fjor og en anslått vekst på 8,7 prosent for 2015.

Sjekk ut hele tilbudet fra staten

Landbruksdepartementets beregninger viser at bøndene vil sitte igjen med en lønnsvekst på over 10 prosent fra 2014 til 2016 – selv med et oppgjør på 1,75 prosent for det siste av de tre årene.

Matbudsjettet

Tilbudet innebærer at statlige direkte overføringer reduseres med 110 millioner kroner av den samlede potten på 14,3 milliarder kroner.

Slik er kuttene fordelt:

 16 mill i kutt til utviklingstiltak

 27 mill. i kutt til velferdstiltak

 24 mill. i kutt til fondsordninger

 12,5 mill i kutt til driftskostnader, utredninger og evalueringer

Annonse

 6,1 mill i kutt til erstatninger m.m.

Økning til:

Spesielle driftsutgifter: +12,5 mill

Markedsregulering: +35,9 mill.

Pristilskudd: +74,4 mill.

Staten ønsker å hente inn 190 millioner kroner av oppgjøret i form av økte priser på maten (se faktaboks).

Det utgjør rundt 80 kroner i økt matbudsjett gjennom et helt år for en gjennomsnittlig husstand, noe som rundt halvparten av bøndenes krav.

Melk og korn

Kampen om melkekvoter fortsetter inn i årets oppgjør, der Landbruksdepartementet ønsker at det skal bli mulig å omsette kvoter på tvers av fylkesgrensene – i strid med bondeorganisasjonenes utgangspunkt.

Landbruksdepartementet ønsker videre å utfordre bøndenes krav om økt pris på kraftfôr med heller å foreslå en kraftig økning i kornprisen.

Denne er foreslått delvis motvirket med en nedskrivning av kraftfôrprisen.

Grepet er ment å gi mer penger til kornbøndene, uten at det blir dyrere for husdyrprodusentene.

Følg Nationen på Facebook og bli oppdatert på nyheter og debatt om distriktene.

Neste artikkel

En saga blått for bøndene