Investeringavtalar med u-land viktigast for Telenor

Telenor og Hydro ønskjer at Noreg skal inngå fleire investeringsavtalar med 
andre land. – Det er særleg viktig 
i utviklingsland, meiner Telenor.

Føremålstenleg: Telenor investerer i mange land. 
 Foto: Heiko Junge / NTB scanpix

Både USA og EU-kommisjonen har ønskt å inkludere den såkalla investor-stat-tvisteløysinga som regjeringas investeringsavtalar opnar for i den omfattande handelsavtalen dei to for tida forhandlar om. Tvisteløysinga inneber at selskap som opererer utanlands kan trekkje vertsstaten inn for ein «ad hoc» voldgiftsdomstol som ligg utanfor nasjonale rettssystem, dersom dei meiner vilkår i investeringsavtalen er broten.

For våre abonnenter

Kjære leser. Denne artikkelen er forbeholdt våre abonnenter.

<br>

Gratis digitalabonnement

- Tilgang til alle artikler på nationen.no
- Papiravisen som e-avis kl. 21.00 kvelden før

Gratis komplettabonnement

- Tilgang til alle artikler på nationen.no
- Papiravisen som e-avis kl. 21.00 kvelden før
- Papiravisen levert hjem fredag og lørdag

Neste artikkel

USAs tollbeskjed til Røe Isaksen: Norge og EU likebehandles