Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Importkontrollen må skjerpes

Tomatprodusenter taper millioner av kroner på tomatmøll som kommer med import. Mattilsynet avviser å skjerpe importkontrollen. Det skurrer.

I vår ble den fryktede møllen Tuta absoluta, som også kalles søramerikansk tomatmøll, funnet i et gartneri på Jæren. Tomatmøllen, som gjør stor skade på tomater og tomatplanter, er aldri før påvist her til lands.

Etter bestilling fra Mattilsynet har Vitenskapskomiteen for mattrygghet (VKM) kommet fram til at tomatmøllen trolig vil påføre norsk tomatnæring stor skade dersom det ikke settes inn målrettede tiltak mot spredning. VKM advarer også om at tomatnæringa blir hardt rammet sjøl om produsentene setter inn tiltak. Prosjektleder for plantehelse i VKM, Michael Wendell, sier at tapene uansett kan komme opp i fem prosent eller mer.

Møllen ble første gang påvist i Spania i 2006, og har siden spredd seg. Det eneste kjente tomatmøllangrepet i Danmark skyldtes ifølge VKM import av økologiske tomater fra Spania. «Det kan derfor være nødvendig med ekstra tiltak for importerte økologiske tomatforsendelser», skriver VKM i sin rapport.

Da tomatmøllen ble funnet på Jæren, påla Mattilsynet full sanering, også ved et nabogartneri. Deler av høysesongen for tomater ble ødelagt. En av dem som er rammet, er tomatgartner Kåre Wiig. «Det er ikkje ord for kor trist dette er», sier Wiig til Nationen. Han har tapt rundt 15 millioner kroner, og håper å få erstatning, i hvert fall noe av det. Framover må han bære kostnadene sjøl.

Oppsummert

Dyr sanering

1 Den fryktede tomatmøllen er påvist i Norge, og Mattilsynet har pålagt gartnerier å sanere planter for å hindre spredning. Tomatprodusent Kåre Wiig har tapt rundt 15 millioner kroner.

Skjerpet importkontroll

2 Vitenskapskomiteen for mattrygghet konkluderer med at tomatmøllen kan påfører store skader, og anbefaler importkontroll.

Mattilsynet nekter

3 Mattilsynet avviser å skjerpe importkontrollen med tomater for å hindre spredning av tomatmøll. Det skurrer kraftig.

Annonse

Mattilsynet mener tomatmøll kan bli et alvorlig problem i Norge, men konkluderer likevel med at offentlig sanering blir for dyrt. Kostnadene ved å utrydde tomatmøllen vil beløpe seg til 46 millioner kroner. Seniorrådgiver i Mattilsynet, Randi Knudsen, begrunner slik: «Vi har konkludert med at vi ikkje skal bruke pengar på dette. Vi handterer det likt som i EU. Der er tomatmøllen heller ikkje regulert som ein «karanteneskadegjerar»», sier Knudsen. Hun mener samtidig at situasjonen er bekymringsfull for gartneriene, men avviser likevel å skjerpe grensekontrollen.

Mattilsynet stiller krav om tiltak til tomatprodusentene, ber dem om å holde seg unna importemballasje og så videre, men avviser samtidig å gi produsentene en hjelpende hånd. Når Mattilsynet i tillegg avviser skjerpet grensekontroll for å holde den skadelige tomatmøllen unna, så skurrer det kraftig.

I Vitenskapskomiteen for mattrygghet anbefales det å holde øye med importen. Det er vanskelig å forstå hvorfor ikke Mattilsynet er enige i det, så lenge de har tilgang til rapporten fra VKM og erkjenner hvor alvorlig situasjonen er. Det er tvilsomt nok at de rammede tomatprodusentene ikke gis støtte til tiltak framover. Det er imidlertid uforståelig at Mattilsynet ikke vil skjerpe grensekontrollen ut fra hensynet til plantehelsa i Norge.

Neste artikkel

Mattilsynet: – Vi er ikkje perfekte