Ikkje eit ønskje frå EU å kople fisk og landbruk

EUs ambassadør til Noreg seier EU ikkje har diskutert å kople marknadstilgang for sjømat og landbruksvarer. Sjømatnæringa tek heller ikkje til orde for samankopling, ifølgje Noregs Fiskarlag.

Fisk og sjømat er, til liks med landbruksvarer, ikkje omfatta av den frie vareflyten mellom Noreg og EU i EØS-avtalen. Foto: Colourbox

Nokre av artikkelforfattarane i boka tek til orde for å kople marknadstilgang for fisk og landbruk i framtidige handelsforhandlingar, og meiner Noreg bør gi marknadstilgang på landbruk mot å få redusert toll på sjømat.

For våre abonnenter

Kjære leser. Denne artikkelen er forbeholdt våre abonnenter.

<br>

Digital

- Tilgang til alle artikler på nationen.no
- Papiravisen som e-avis kl. 21.00 kvelden før
1 mnd til kun kroner 1,-

Helg+Digital

- Tilgang til alle artikler på nationen.no
- Papiravisen som e-avis kl. 21.00 kvelden før
- Papiravisen levert hjem fredag og lørdag
1 mnd til kun kroner 1,-

Komplett

- Tilgang til alle artikler på nationen.no
- Papiravisen som e-avis kl. 21.00 kvelden før
- Papiravisen levert hjem mandag til lørdag
1 mnd til kun kroner 1,-

Neste artikkel

En oppskrift på politikerforakt