Høyring om nytt havbruksfond

Regjeringa ville ikkje ha noka kommunal arealavgift i oppdrettsnæringa, men gjekk i staden inn for å fordele inntektene av vederlaga frå den framtidige veksten i havbruksnæringa på kommunane.

Oppdrettsanlegg. Foto: Janne Grete Aspen

– Regjeringa følgjer no opp stortingsvedtaket om å opprette eit havbruksfond. Både næringa og fleire kommunar har allereie spelt inn at det er viktig at dei som legg til rette for oppdrett, skal få sin del av inntektene, seier fiskeriminister Elisabeth Aspaker (H).

For våre abonnenter

Kjære leser. Denne artikkelen er forbeholdt våre abonnenter.

<br>

Digital

100 dager for 100 kr

Helg + Digital

- Papiravisen levert hjem fredag og lørdag
100 dager for 100 kr

Komplett

- Papiravisen levert hjem mandag til lørdag
100 dager for 100 kr

Neste artikkel

Findus seier norsk tollvern for grønsaker har stått stille sidan 1997