Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Harebestanden på vei ned

Det skytes stadig færre harer i Norge. Det skyldes ikke bare dårlige jegere, men gjenspeiler en faktisk nedgang i harebestanden, ifølge en ny rapport.

I toppåret 1990 ble det skutt 125.000 harer i Norge, mot knappe 20.000 i dag, viser jaktstatistikken. Dermed er avskytningen av hare på det laveste nivået siden registering startet på 1970-tallet. Spørsmålet er om det faktisk blir mindre hare, eller om nedgangen skyldes færre harejegere, endringer i jaktutøvelsen eller andre forhold? Simen Pedersen og Hans Christian Pedersen, begge forskere ved Norsk institutt for naturforskning (NINA), hevder i en ny rapport at jaktstatistikken gjenspeiler en faktisk nedgang i harebestanden. Ifølge forskerne må den observerte nedgangen i antall skutte harer enten skyldes en endring i de faktorene som påvirker harebestanden, eller at nye faktorer spiller inn. De har vurdert tre faktorer som spesielt viktige: klimaendring, predasjon og konkurranse fra hjortevilt. Økt hjorteviltbestand fører til økt konkurranse om matfatet. Klimaendringer med kortere vintre kan føre til at haren starter draktskifte på feil tidspunkt og derfor mister kamuflasjen. Men det er nødvendig med systematisk bestandsovervåking for å vite mer om årsakene til bestandsnedgangen, sier forskerne. (©NTB)

Annonse

Neste artikkel

Viltpesten