Har papir på at det går bra

På Norske Skogs papirfabrikk i Halden har de liten tro på politikerløfter om å «se på saken» om konsernet slås konkurs.

– Det er spennende tider, men det er ingen dyster stemning her. Vi har vært i hardt vær i mange år. Vi går godt nå. Og er du best, vil folk kjøpe det du lager. På Saugbrugs er vi best, sier Paul Kristiansen (t.h) hovedtillitsvalgt Saugbrugs, papirarbeidernes forbund, sammen med driftsingeniør Cecilie Jonassen (midten) og Stein Engen (t.v.), nestleder i Papirarbeidernes forening. Foto: Vidar Sandnes

Skogindustri og valgkamp

Skien 2005

Sommeren 2005 annonserte Norske Skog at de ville legge ned papirfabrikken Union i Skien, til massive protester fra de 380 ansatte og samtlige politiske partier på Stortinget.

Daværende Frp-leder Carl I. Hagen og SV-leder Kristin Halvorsen annonserte sporenstreks at de tok turen til Skien, LO-leder Gerd-Liv Valla inviterte de tillitsvalgte ved Union til Oslo, og næringsminister Børge Brende (H) prøvde både pisk og gulrot for å forhindre nedleggelse: Om Norske Skog la ned Union, ville miste en lukrativ kraftkontrakt, men om de revurderte nedleggelsen, ville de få en omstillingspakke av lavrisikolån og direkte tilskudd til omlegging av produksjonen.

SV tok til orde for et forbud mot å legge ned lønnsomme bedrifter, for lovfestede dyre etterlønnsordninger og for krav til at lønnsomme bedrifter som legger ned skulle betale penger inn til et statlig næringsfond. Sammen med Sp og Ap gikk de på valg for å gjeninnføre ervervsloven, som ble fjernet i 2002.

– Den gjorde det mulig å stille konkrete krav ved oppkjøp eller fusjoner. Dersom vi vinner valget vil vi foreslå å innføre denne loven igjen, sa daværende Ap-leder Jens Stoltenberg.

I det første intervjuet etter valget, sa han imidlertid til Aftenposten: «Vi skal gjøre det vi kan for at Union består, og vi skal oppfordre Norske Skog til å åpne opp for nye eiere. Men omstillinger må vi leve med, det trengs for å få fram nye bedrifter».

Hønefoss 2011

I november 2011 er lokalvalget for lengst over da Norske Skog annonserer at de vil legge ned papirfabrikken Follum på Hønefoss. 356 ansatte må ut. LO-leder Roar Flåthen og Martin Kolberg (Ap) er uforstående til det hele, daværende forbundssekretær i Fellesforbundet, Hans-Christian Gabrielsen, likeså. Næringsminister Trond Giske (Ap) kaller konsernledelsen inn til møte, men til forskjell fra Brende i 2005 kommer det ingen krisepakke. Giske aksepterer styrets argumentasjon, og viser til at det var finanskrise. Og det var i all hovedsak det, når det gjaldt politikeroppmerksomhet.

Hurum 2013

I 2013 legges cellulosefabrikken Tofte på Hurum ned. Akkurat tidsnok til stortingsvalgkampen.

– Regjeringen har sittet med hånden på rattet i åtte år, uten å legge til rette for en framtidsrettet skog- og trevirkepolitikk. Nedleggelsen er et symptom på en utilstrekkelig industripolitikk, sa Line Henriette Hjemdal (KrF) til NTB da.

– Dette bør være nedleggelsen som markerer slutten på den rødgrønne regjeringen. Skogpakken regjeringen kom med i vår, var en likkiste til skognæringen, sa Ketil Solvik-Olsen (Frp) til Dagsavisen. Kilde: Retriever

– Det siste året har vært det beste siden 2009 når det kommer til inntjening. Alle sier markedet går ned, men for oss går det så bra som det aldri har gjort før, sier Paul Kristiansen, hovedtillitsvalgt for papirarbeiderne.

Konkurs og politikk

For våre abonnenter

Kjære leser. Denne artikkelen er forbeholdt våre abonnenter.

<br>

Gratis digitalabonnement

- Tilgang til alle artikler på nationen.no
- Papiravisen som e-avis kl. 21.00 kvelden før

Gratis komplettabonnement

- Tilgang til alle artikler på nationen.no
- Papiravisen som e-avis kl. 21.00 kvelden før
- Papiravisen levert hjem fredag og lørdag

Neste artikkel

Sjømatjubel over frihandelsavtale