Har laga nytt regelverk for minkoppdrett

Pelsdyralslaget og Norges Bondelag har kome fram til eit dyrevelferdsprogram som skal gjere det mogleg for pelsbønder å halde mink, om dei oppfyller ei rekkje krav.

I gruppe: Mink i grupper har vore eit av dei kritiske punkta i pelsdyrnæringa. No har næringa i tillegg til Bondelaget og Småbrukarlaget kome fram til eit regelverk dei meiner vil fungere. Foto: Bjarne Bekkeheien Aase

Det var Landbruks- og matdepartementet (LMD) som i byrjinga av mars bad Norges Bondelag i samarbeid med Norges pelsdyralslag å utarbeide eit dyrevelferdsprogram i samsvar med Stortingets vedtak i behandling av Meld. St. 8 (2016-17) Pelsdyrnæringen

For våre abonnenter

Kjære leser. Denne artikkelen er forbeholdt våre abonnenter.

<br>

Digital

3 måneder for 599,-

Helg + Digital

- Papiravisen levert hjem fredag og lørdag

Komplett

- Papiravisen levert hjem mandag til lørdag
3 måneder for 749,-

Neste artikkel

Navarsete har meldt trussel til PST