Har laga nytt regelverk for minkoppdrett

Pelsdyralslaget og Norges Bondelag har kome fram til eit dyrevelferdsprogram som skal gjere det mogleg for pelsbønder å halde mink, om dei oppfyller ei rekkje krav.

I gruppe: Mink i grupper har vore eit av dei kritiske punkta i pelsdyrnæringa. No har næringa i tillegg til Bondelaget og Småbrukarlaget kome fram til eit regelverk dei meiner vil fungere. Foto: Bjarne Bekkeheien Aase

Det var Landbruks- og matdepartementet (LMD) som i byrjinga av mars bad Norges Bondelag i samarbeid med Norges pelsdyralslag å utarbeide eit dyrevelferdsprogram i samsvar med Stortingets vedtak i behandling av Meld. St. 8 (2016-17) Pelsdyrnæringen

For våre abonnenter

Kjære leser. Denne artikkelen er forbehold våre abonnenter.


Digital

- Tilgang til alle artikler på nationen.no
- Papiravisen som e-avis kl. 21.00 kvelden før
1 mnd til kun kroner 1,-

Helg+Digital

- Tilgang til alle artikler på nationen.no
- Papiravisen som e-avis kl. 21.00 kvelden før
- Papiravisen levert hjem fredag og lørdag
1 mnd til kun kroner 1,-

Komplett

- Tilgang til alle artikler på nationen.no
- Papiravisen som e-avis kl. 21.00 kvelden før
- Papiravisen levert hjem mandag til lørdag
1 mnd til kun kroner 1,-

Neste artikkel