Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Fylkesmannen utvider fellingstillatelsen på ulv i Hedmark

Fylkesmannen har forlenget fellingstillatelsen på ulv på Hedmarksvidda til førstkommende fredag etter at en kalv ble drept på Løtenfjellet.

Fellingstillatelsen er forlenget etter en søknad fra Løten og Vang beitelag. Tillatelsen omfatter deler av Åmot, Elverum, Løten, Hamar og Ringsaker kommuner, og bakgrunnen er jevnlige skader forårsaket av ulv i området gjennom sesongen, melder ostlendingen.no.

I fellingsvedtaket henvises det til to sauer som sist uke ble dokumentert tatt av fredet rovvilt i området, uten at det i dette tilfelle var mulig å fastslå sikket hvilken art som var skadegjører. Videre henvises det til kalven som midt på blanke formiddagen ble tatt av ulv på Narsætra, og som nationen.no skrev om i går. Kalven var sammen med en del andre ungdyr som beitet på et inngjerdet område på sætervollen, og eieren hadde kort tid før ulveangrepet vært på beitet og lagt ut litt kraftfôr.

I vedtaket pekes det videre på at det aktuelle beiteområdet hvor skadene nå har skjedd, ligger innenfor grønt område hvor beitedyr har prioritet. Det er ca. 20.000 sauer på utmarksbeite i dette området. I tillegg kommer storfe, slik at skadepotensialet er stort dersom en ulv fortsatt har tilhold her.

Annonse

Fellingstilatelsen gjelder til fredag 6. september klokken 2400. Løten kommune har fått ansvaret for å lede forsøket på å felle ulven.

Neste artikkel

Kommune bevilger 50 000 for å bruke helikopter i bjørnejakt