Friviljug fjellvern?

Stortinget har teke på Noreg eit særskilt ansvar for å ta vare på vill fjellrein. Dette er ei krevjande oppgåve i fjellområde der einskildpersonar og kommunar sårt treng næringsutvikling. Vi etterlyser difor fleire positive verkemiddel for vårt arbeid.

Utdaterte: Gamle hyttetomter i villreinområde lyt løysast inn gjennom frivilljug fjellvern, meiner artikkelforfattarane. Foto: Anders Mossing.

Vi etterlyser fleire positive verkemiddel for vårt arbeid.

For våre abonnenter

Kjære leser. Denne artikkelen er forbeholdt våre abonnenter.

<br>

Digital

- Tilgang til alle artikler på nationen.no
- Papiravisen som e-avis kl. 21.00 kvelden før
1 mnd til kun kroner 1,-

Helg+Digital

- Tilgang til alle artikler på nationen.no
- Papiravisen som e-avis kl. 21.00 kvelden før
- Papiravisen levert hjem fredag og lørdag
1 mnd til kun kroner 1,-

Komplett

- Tilgang til alle artikler på nationen.no
- Papiravisen som e-avis kl. 21.00 kvelden før
- Papiravisen levert hjem mandag til lørdag
1 mnd til kun kroner 1,-

Neste artikkel

Dyrene må få dekket sine naturlige behov