Friviljug fjellvern?

Stortinget har teke på Noreg eit særskilt ansvar for å ta vare på vill fjellrein. Dette er ei krevjande oppgåve i fjellområde der einskildpersonar og kommunar sårt treng næringsutvikling. Vi etterlyser difor fleire positive verkemiddel for vårt arbeid.

Utdaterte: Gamle hyttetomter i villreinområde lyt løysast inn gjennom frivilljug fjellvern, meiner artikkelforfattarane. Foto: Anders Mossing.

Vi etterlyser fleire positive verkemiddel for vårt arbeid.

For våre abonnenter

Kjære leser. Denne artikkelen er forbeholdt våre abonnenter.

<br>

Digital

100 dager for 100 kr

Helg + Digital

- Papiravisen levert hjem fredag og lørdag
100 dager for 100 kr

Komplett

- Papiravisen levert hjem mandag til lørdag
100 dager for 100 kr

Neste artikkel

Dyrene må få dekket sine naturlige behov