Friviljug fjellvern?

Stortinget har teke på Noreg eit særskilt ansvar for å ta vare på vill fjellrein. Dette er ei krevjande oppgåve i fjellområde der einskildpersonar og kommunar sårt treng næringsutvikling. Vi etterlyser difor fleire positive verkemiddel for vårt arbeid.

Utdaterte: Gamle hyttetomter i villreinområde lyt løysast inn gjennom frivilljug fjellvern, meiner artikkelforfattarane. Foto: Anders Mossing.

Vi etterlyser fleire positive verkemiddel for vårt arbeid.

For våre abonnenter

Kjære leser. Denne artikkelen er forbehold våre abonnenter.


Digital

3 måneder for 599,-

Helg + Digital

- Papiravisen levert hjem fredag og lørdag
3 måneder for 699,-

Komplett

- Papiravisen levert hjem mandag til lørdag
3 måneder for 749,-

Neste artikkel