Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Fiskarlaget truer med aksjoner mot seismikkskyting i Nordsjøen i makrellsesongen

Norges Fiskarlag truer med aksjoner mot planlagt seismikkskyting midt i makrellsesongen nord i Nordsjøen.

Fiskarlaget er i ferd med å miste tilliten til at regjeringen har nødvendig vilje til å ivareta fiskerinæringens interesser når det oppstår konflikt med petroleumsindustrien, sier arbeidsutvalget i Fiskarlaget i et vedtak. Striden denne gang gjelder seismikkskyting i august og september på feltene Snorre, Kvitebjørn og Martin Linge, nordvest for Bergen. Det kolliderer med toppsesongen for dorgefisket etter makrell. Seismikkskyting skremmer vekk fisken. - Dette er et stort sesongfiskeri som omfatter 150 til 200 båter fra kystflåten. For mange av dem utgjør dette fisket en vesentlig del av årsinntekten, sier Fiskarlagets assisterende generalsekretær Jan Birger Jørgensen til NTB. Fiskarlaget har i flere runder forsøkt å få utsatt eller stanset seismikkskytingen i dette området, uten å få gehør. Nå kan det bli aktuelt å blokkere seismikkskytingen. - Fiskarlaget vil gjøre det som er mulig for at dorgeflåten skal kunne gjennomføre sitt makrellfiske uten å bli hindret av seismikkskyting. Dersom det viser seg nødvendig vil organisasjonen, som et siste skritt, ta ansvar for å iverksette aksjoner for å hindre seismikkskytingen, og planleggingen av dette er iverksatt, sier arbeidsutvalget i sitt vedtak. (©NTB)

Annonse

Neste artikkel

Sjømatjubel over frihandelsavtale