EU kan vedta kutt i norsk landbruk

Regjeringa jobbar for at Noregs mål for utsleppsreduksjonar i jordbruket og transportsektoren skal fastsetjast på same grunnlag som for EU-landa. 
– Viktig å hugse at landbruk ikkje er del av 
EØS-avtalen, seier Bondelaget.

– Det er viktig å hugse på at landbruk ikkje er ein del av EØS-avtalen. Alle land vil ha behov for å verne sin nasjonale matproduksjon i desse prosessane, og det er legitime omsyn, seier Leiar Lars Petter Bartnes i Norges Bondelag.

Ein slik avtale inneber at Noreg for fyrste gong legg sektorar som jordbruk, transportsektoren, bygg- og avfallsbransjen – såkalla ikkje-kvotepliktig sektor – inn under EUs regime for utsleppskutt. Det går fram av stortingsmeldinga om Noregs nye klimamål fram mot 2030 som Stortinget gav tilslutning til i vår.

For våre abonnenter

Kjære leser. Denne artikkelen er forbeholdt våre abonnenter.

<br>

Digital

- Tilgang til alle artikler på nationen.no
- Papiravisen som e-avis kl. 21.00 kvelden før
1 mnd til kun kroner 1,-

Helg+Digital

- Tilgang til alle artikler på nationen.no
- Papiravisen som e-avis kl. 21.00 kvelden før
- Papiravisen levert hjem fredag og lørdag
1 mnd til kun kroner 1,-

Komplett

- Tilgang til alle artikler på nationen.no
- Papiravisen som e-avis kl. 21.00 kvelden før
- Papiravisen levert hjem mandag til lørdag
1 mnd til kun kroner 1,-

Neste artikkel

Findus seier norsk tollvern for grønsaker har stått stille sidan 1997