Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Eksportstøtten til ost fjernes

Stortinget fjerner eksportstøtten for Jarlsbergost. Dermed blir 8 prosent av norsk melkeproduksjon overflødig, ifølge Norges Bondelag.

– Når eksportstøtten blir kuttet uten at konsekvensene av et slikt tiltak er vurdert, er det svært alvorlig, sier Lars Petter Bartnes i Norges Bondelag. Foto: Siri Juell Rasmussen

Det er bare Senterpartiet som ikke støtter regjeringens forslag om å fase ut eksportsubsidier i landbruket. Fjerning av støtten vil ramme Tines produksjon av Jarlsbergost.

Regjeringen foreslår å fase ut støtten i Stortingsmelding om globalisering og handel, som Stortingets utenriks- og forsvarskomité behandlet onsdag. I komiteens innstilling slår et flertall fast at støtten til eksport av ost skal fases ut innen 2019.

– Når eksportstøtten blir kuttet uten at konsekvensene av et slikt tiltak er vurdert, er det svært alvorlig. Dette vil ramme melkeproduksjonen og næringsmiddelindustri hardt. Bortfallet av melkevolumet tilsvarer en melkeproduksjon i Agder, Telemark, Vestfold, Buskerud og Akershus, sier leder Lars Petter Bartnes i Norges Bondelag.

Les også: Bønder rasar mot fjerning av eksportstøtta for ost

Regjeringen oppfordrer til investeringer i næringa. Den samme regjeringen vil likevel gjennomføre et tiltak som i praksis kan bety at hver melkebonde må produsere nærmere 8 prosent mindre melk, ifølge Bondelaget.

Eksportstøtte

• For at ost produsert i høykostlandet Norge skal være mulig å selge på utenlandske markeder, støttes denne eksporten med 130 millioner kroner årlig. Dette betales av landbruket selv, gjennom prisutjevningsordningen.

• Eksportstøtten går hovedsakelig til eksport av Jarlsbergsost til høyt betalende markeder i USA, Canada og Australia. Den har ikke effekt for lokal matproduksjon i utviklingsland.

• Bakgrunnen for eksportstøtten er en form for regulering av melkeproduksjonen. Dersom det blir produsert for lite melk, går det raskere å stoppe eksporten enn å øke produksjonen i Norge.

• Norsk melkeproduksjon kan dekke etterspørselen etter ferskmelk, ost og yoghurt. I dag er det importerte varer som tar forbruksveksten på yoghurt.

• Norges Bondelag arbeider for å bedre vilkårene for landbruket og synliggjøre landbrukets betydning for samfunnet.

• Har 62.000 medlemmer, om lag 550 lokallag, 18 fylkeslag.

Kilde: Norges Bondelag

– Overgangstiden på under fire år tar overhodet ikke høyde for konsekvensene når 130 millioner liter melk står uten et marked. Utfasingen kan også føre til at 200-300.000 dekar grasareal blir tatt ut av produksjon. Hvor ble det av ambisjonene for norsk landbruk og målet om et landbruk over hele landet, spør Bartnes.

– Må kompensere

Et flertall i komiteen sier at avbøtende tiltak må vurderes. Regjeringspartiene sier selv i meldingen at de skal se på utfasingen i forbindelse med statsbudsjett og jordbruksoppgjør. Når eksporten forsvinner, gir det et årlig samlet inntektstap for melkebøndene på rundt 370 millioner kroner. I tillegg kommer tap av inntekter i blant annet kjøttproduksjon, ifølge Bondelaget.

Saken fortsetter under avstemningen.

– Norges Bondelag krever at konsekvensene av tiltaket blir utredet, og at regjeringa kompenserer for tapet melkebøndene får over statsbudsjettet. Vi forutsetter at den regjeringen som har forårsaket tapet, stiller opp med tilsvarende midler i kompenserende tiltak for å sikre en melkeproduksjon også i distriktene, sier Bartnes.

Les også: Slutt på millionsubsidier til eksport av Jarlsberg-ost

– Gir bort forhandlingskort

Annonse

Nå blir det en ensidig norsk fjerning av eksportstøtten, uten at Norge får noe igjen gjennom en internasjonal forhandlingssituasjon, påpeker Bondelaget.

– I kommende WTO-forhandlinger er eksportstøtte et tema, men da skjer det innenfor rammene av internasjonale forhandlinger. Det vil komme nye forhandlingssituasjoner. Det er svært viktig for norsk landbruk at regjeringa ikke ensidig gir handelsinnrømmelser, men står på for norsk matproduksjon og norske interesser, sier Bartnes.

Snudde

Regjeringen ble møtt med kraftig motstand på Stortinget da den i mai foreslo å avvikle eksportstøtten.

– Norske forbrukere subsidierer i dag Jarlsbergost som selges til utlandet med over 130 millioner kroner i året. Det er urimelig at norske forbrukere skal betale for at forbrukerne i andre land skal få kjøpe denne osten rimeligere. Derfor bør vi avvikle eksportsubsidiene innen utgangen av 2019, sa landbruks- og matminister Sylvi Listhaug (Frp).

KrF refset forslaget, mens Venstre avviste utfasing innen 2019. Nå har begge partier snudd.

– I prinsippet er vi enige om at eksportstøtten bør fases ut på sikt, men det kan iallfall ikke skje i det tempoet som regjeringen legger opp til. Fire år er altfor kort tid for næringa til å omstille seg. Prinsippet er en ting, men en skal ha langsiktige vilkår og gjøre det mulig å innrette seg, sa Venstres Pål Farstad til Nationen.

Sp reagerer kraftig

Stortingsrepresentant Geir Pollestad (Sp), som leder næringskomiteen på Stortinget, reagerer kraftig på det han mener er tiltak som både er dårlig handelspolitikk og dårlig landbrukspolitikk.

– Dette er dramatisk for norsk landbruk. Her gjøres det grep som har stor betydning for norsk melkeproduksjon, uten at konsekvensene for landbruket er vurdert, sier han til NTB.

Pollestad viser blant annet til at EU lenge har ønsket denne ordningen bort.

–Nå gir regjeringen bort et av de beste forhandlingskortene før forhandlingene i det hele tatt har startet. Her har de tre partiene Høyre, Frp og Venstre bytta bort kua uten å få noe igjen, understreker Geir Pollestad.

Neste artikkel

Findus seier norsk tollvern for grønsaker har stått stille sidan 1997