Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Dansk fjørfebesetning rammet av fugleinfluensa

Det første tilfellet av fugleinfluensaen H5N8 i en fjørfebesetning er funnet i Danmark. Mattilsynet er på vakt, men anslår fremdeles faren for smitte til norsk fjørfe som lav.

Det er påvist fugleinfluensa i en besetning med ender i Danmark. Illustrasjonsfoto: Mariann Tvete

Det er nå påvist tilfeller av den smittsomme fugleinfluensatypen H5N8 i en andebesetning på en gård på Nordsjælland i Danmark.

Det skriver Fødevarestyrelsen, som er Danmarks svar på Mattilsynet, i en pressemelding mandag formiddag.

Dermed har Danmark fått sitt første tilfelle av fugleinfluensa hos en besetning etter at influensaen for ti dager siden ble påvist hos ville ender flere steder i Danmark. Siden den gang har smitten spredt seg flere steder i det sydlige Danmark. Det er aldri funnet tilfeller av at mennesker har dette spesifikke viruset, og det kan derfor trolig kun ramme fugler.

En tredjedel av besetningen døde

Da smitten ble oppdaget gikk danske myndigheter ut forbød alle utstillinger og ansamlinger av fugler og fjærkre. Alle med fuglebesetninger ble også bedt om å holde fuglene sine innendørs, så langt det var mulig, for å forhindre at fugleinfluensaen skulle spre seg til gårdsbesetninger.

Nå har det altså likevel skjedd. Ifølge Fødevarestyrelsen kom utbruddet hos en mindre andebesetning, en såkalt hobbybesetning, i landsbyen Skibstrup ved Ålsgårde. Mistanken oppsto lørdag, og i løpet av helgen døde rundt en tredjedel av de 30 endene i besetningen. Resten av besetningen vil nå bli avlivet for å forhindre smitte.

Gården har også høns, kalkuner og gjess som går adskilt fra endene. På disse er det til nå ikke konstatert smitte.

Rammer eksporten

Fødevarestyrelsen har nå innført en beskyttelsessone på 3 kilometers radius fra gården hvor alt fjørfe skal holdes innendørs, og en overvåkningssone på 10 kilometers radius hvor det ikke er lov til å transportere fjørfe inn eller ut av området.

– At det nå er konstatert fugleinfluensa i en dansk hobbybesetning kan få store konsekvenser for dansk eksport av fjørfekjøtt, sier veterinær Stig Mellergaard i Fødevarestyrelsen i pressemeldingen.

Grunnen til det er at mange land utenfor EU nå rutinemessig vil stoppe eksporten av dansk fjørfekjøtt.

I 2006 hadde Danmark et tilsvarende fugleinfluensautbrudd som kostet rundt 200 millioner kroner i tapt eksport.

Fortsatt lav fare

I Norge anses faren fremdeles som lav.

– Vi har løpende kontakt med våre rådgivere på Veterinærinstiuttet, de vurderer fortsatt faren for smitte i Norge som svært lav, også i dag. Det har nok begrunnelse i trekkfuglenes mønster, men de sier også at det kan fort forandre seg. Skulle vi få påvisninger nordover Jylland, er veien til Norge kortere, sier seksjonssjef Karen Johanne Baalsrud i seksjon for dyrehelse hos tilsynet.

Annonse

Les også: 18.000 svenske høns avlives etter sykdomsutbrudd

Hun understreker at de ikke kan gjøre noe med ville fugler og deres bevegelsesmønster, men at tilsynet og Veterinærinstiuttet følger med, med håp om å forhindre konakt mellom tamt fjørfe og villfugl.

– Vi ser i de landene som har fått påvist fugleinfluensa, at de finner det først hos villfugl. De har ulgt trekkfuglenes vei over globusen, og sett at det er påvist hos tamt fjørfe, er steder hvor de først har funnet hos villfugl, sier hun.

Vurderer registrering

Foreløpig iverksetter ikke Mattilsynet noen særskilte tiltak mot influensaen her i Norge, men de ber fugleeiere være ekstra vaktsomme.

– Vi er ganske godt forberedt, dersom vi må sette i verk samme tiltak som de nå gjør i Danmark. Det handler da om forbud mot forflytning av fjørfe, og påbud om at alt fjørfe skal være under tak, og påbud av registrering, sier Baalsrud.

Hun sier at rutinene for kommeriselt fuglehold, er gode, og at næringa selv følger utviklinga - men at alle som nevnt bør være vaktsomme. Hobbyfugleeierne er det vanskeligere å nå ut til, og det finnes heller ingen oversikt over hvor mange av dem som finnes.

Les også: Nytt MRSA-funn i svinebesetning i Hordaland

– Vi har tidligere konkludert med at ambisjonen over å hele tida ha en oversikt over mange som har tre høner i bakgården, er urealistisk, men vi har system på plass for å kunne registrere om nødvendig. Det forutsetter at folk selv melder inn. Det kan bli aktuelt, sier Baalsrud.

Hun ber også publikum generelt følge med.

– Hvis man finner mange uvanlig døde fugler, av ender eller måker, vil vi gjerne at folk melder fra til Mattilsynet. Da må man unngå å ta for mye i dem. Men vi vil ikke ha meldinger om alle spurver folk finner døde, noen fugler skal dø nå om høsten, men om det er uvanlig mange, vil vi vite det. Vi driver en overvåkning, sier Baalsrud.

Neste artikkel

Mattilsynets serviceinnstilling