Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Dag Jørund Lønning: – Uavklart situasjon kan gå ut over dyrevelferden

Regjeringen har utsatt å behandle sak om pelsdyrhold. Det påvirke dyrevelferden, mener høgskolerektor Dag Jørund Lønning.

Dersom regjeringen opprettholder pelsdyrnæringen må de komme med et tydelig signal på hva som kreves av dyrevelferd, mener Dag Jørund Lønning. Foto: Privat

Under en inspeksjon hos en pelsdyrbonde i Klepp kommune i Rogaland tirsdag fant Mattilsynet dyr med alvorlige skader og sår. Bonden hadde heller ikke nok bur til mink som trengte behandling og skjerming fra de andre dyrene.

Omkring 500 skadde mink på gården er nå avlivet. Norges pelsdyralslag valgte å politianmelde bonden i Rogaland etter at det ble kjent at han hadde brutt reglene som skal følges ved pelsdyroppdrett.

Dag Jørund Lønning, rektor ved Høgskolen for landbruk og bygdeutvikling, sier til NRK at uvissheten i næringen kan gjøre situasjonen verre.

– Slik situasjonen er nå, vil jeg nok tro at det sitter ganske langt inne å investere. Så hvis en tenker på dyrevelferd, så er man ikke tjent med at denne uavklarte situasjonen fortsetter, sier Lønning til NRK.

Regjeringen vil utsette saken et år

I forslaget til statsbudsjett kom det fram at regjeringen vil vente med å behandle pelsdyrhold. I forslaget planlegger regjeringen å følge opp utredningen om pelsdyrholdet høsten 2016.

Lønning får støtte av Sp-politiker Geir Pollestad.

Annonse

– En gjør ikke investeringer for å bedre dyrevelferden hvis en ikke tror at næringa har livets rett, sier han til NRK.

– Dersom det blir et ja, må det være et tydelig signal om hva som kreves av dyrevelferd, sier Lønning.

Glade for grundig behandling

Guri Wormdahl, pelsdyralslagets informasjonssjef, har tidligere uttalt til NTB at de derimot er fornøyde med utsettelsen.

– Vi er glad for at regjeringen legger opp til en grundig behandling av saken ved å legge den fram for Stortinget. En grundig politisk behandling er helt naturlig i et demokrati som vårt, sier hun.

Neste artikkel

Alle skal ikke dyrke mat