Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Dag Jørund Lønning kåret til Årets landbruksblogger

Dag Jørund Lønning ble kåret til årets Landbruksblogger under Mat og landbruk 2015.

Dag Jørund Lønning mottar prisen som Årets landbruksblogger. Foto: Iver Gamme

– Dette var veldig kjekt. Det er ikke så mange priser man får når man driver med bygdeutvikling og landbruk. Jeg er veldig stolt over å ha blitt stemt frem blant så mange gode kandidater, sa Dag Jørund Lønning da han mottok prisen som Årets landbruksblogger av Norsk Landbrukssamvirke.

Lønning, som er rektor ved Høgskolen for landbruk og bygdeutvikling, er en av 13 bloggere som hver uke skriver landbruksblogg for Norsk Landbrukssamvirke. Lønning ble stemt fram av Nationens lesere.

Han roste de andre landbruksbloggerne og synes bloggen har blitt en viktig arena.

Bloggeren er allerede i gang med neste innlegg. Det skal handle om det menneskelige i landbruket.

– Landbruket handler om mennesker, ikke roboter og maskiner, sa prisvinneren, som understreket at bonden er ryggraden i norsk landbruk.

– Uten levende bygder har vi ikke noe landbruk i landet. Bonden trenger sterke miljøer rundt seg.

I premie fikk han et trykk laget av Nationens faste tegner.

De tre nominerte til prisen var Christian Anton Smedshaug, Dag Jørund Lønning og Kari Redse Håskjold.

Fjorårets vinner Lise Thorsø Mohr ble intervjuet før utdelingen. Hun syntes vinneren skal kose seg med å være Årets landbruksblogger.

Les alle Jørund Lønnings innlegg på Landbruksbloggen:

Den norske bonden er i skvis

Den norske bonden er i skvis. Landbruksministeren vil ha større einingar og auka produksjon. Klima og miljøsektoren vil ha færre dyr og mindre intensivt landbruk. Friluftsfolket vil ha tilgang til landbrukslandskapet og forventar turstiar og gode grinder. Samstundes skal bonden ta vare på gamle rydningsrøyser og freda byggverk. 

Annonse

Fra skyttergrav til dialog

Jæren er et av landets viktigste landbruksområder og samtidig en region med ekstrem rask folkevekst. De motstridende interessene til de som bruker landskapet til matproduksjon og de som vil bygge ut, og de som bruker det til rekreasjon har skapt voldsomme konflikter. Ukens landbruksblogger er primus motor bak dialogforumetJærsmiå, som skal få landskapsaktørene opp fra skyttergravene og inn i konstruktive samtaler. Kanskje det er noe å lære for andre også?

Regjeringa sløsar med skattebetalarane sine pengar

Det er du og eg – «skattebetalarane» – som til slutt må betala for det offentlege ressurssløseri Listhaug & Co i praksis legg opp til gjennom sine «sparetiltak», ved å svekka vårt mest vellukka og kostnadseffektive offentlege private samarbeid, skriv Dag Jørund Lønning.

Legg bort ideologien, Listhaug

Sist fasttømra ideologi fekk liggja i botnen for utforming av landbrukspolitikk, fekk dette alvorlege konsekvensar både for produksjon, mattryggleik, dyrevelferd og lokalsamfunn. Landbruksministeren har varsla gjennomgang og eventuell opprydding i tiltakspakkar og verkemiddelbruk. Dette er naturleg, og sikkert sunt. Men ho bør leggja frå seg ideologien før arbeidet startar, skriv Dag Jørund Lønning på Landbruksbloggen.

Landbruk og verneforvalting. Kvifor så mange konfliktar?

Det oppstår mange konfliktliknande situasjonar når natur og kultur skal vernast. Ofte står forvalting mot bønder/grunneigarar og lokalsamfunn. Konfliktårsak er at bøndene ikkje vert gjeve eigarskap til verneideane, og samstundes har eit krav om meir effektiv og intensiv drift, skriv professor i nyskaping og bygdeutvikling Dag Jørand Lønning på Landbruksbloggen.

Landbruk er for viktig til å bli overlatt til politikarar

Me har bak oss eit stortingsval der ein del røyster knytt til landbruket stod fram offentleg med ein bodskap om at «feil» parti til makta nærast ville bety ruin for både bonden og Distrikts-Noreg. Men dette er å undervurdera og nedsnakka eiga bærekraft. For så skjørt er faktisk ikkje dette byggverket som har reist seg over mange generasjonar, skriv Dag Jørund Lønning, bygdeforskar og rektor ved Høgskulen for landbruk og bygdeutvikling på Jæren, på Landbruksbloggen.

Neste artikkel

Findus seier norsk tollvern for grønsaker har stått stille sidan 1997