Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Bønder fikk rekorderstatning – Vegvesenet ber kommunen anke dom

Bønder i Ørskog i Møre og Romsdal ble tilkjent en uvanlig stor sum i forbindelse med utbygging av en gangvei. Nå frykter Statens vegvesen at saken skal få følger for andre lignende saker.

Forlengelse av en gangvei på to kilometer i Ørskog kommune har ført til uenighet om erstatningssum mellom bønder og kommunen. (Bildet er ikke fra det aktuelle stedet.) Foto: NTB scanpix

Statens vegvesen ber Ørskog kommune om å anke dommen som gir bønder rekorderstatning etter gangvei-utbygging, skriver Sunnmørsposten.

I juni var saken oppe i Sunnmøre tingrett etter at seks bønder ikke godtok erstatningen fra Statens vegvesen på mellom 18 og 20 kroner per kvadratmeter.

Ifølge dommen ble utbetalingen mangedoblet, bøndene ble tildelt 120 kroner kvadratmeteren. Begrunnelsen var at den nye landbrukspolitikken legger til grunn strenge krav til lønnsomhet. I dag produseres gress og korn i området, men det kan være aktuelt med jordbærproduksjon i framtida, som kan gi langt høyere avkastning.

– En viktig prinsipiell avgjørelse

– Dette skjønnet er korrekt og kommer til å bli «skjellsettende» for framtidige gang- og sykkelveier på våre kanter. En viktig og prinsipielt riktig skjønnsavgjørelse, sa bøndenes advokat Bjørn Kristian Hove i forbindelse med at dommen ble avsagt, ifølge Sunnmørsposten.

Ørskog kommune må dermed betale de seks grunneierne fra rundt 200.000 kroner og opp til nær 300.000 kroner. Det er en strekning på to kilometer gangvei som skal bygges ut.

Les også: Bondelaget krever erstatning til bøndene på Ørland

Mener regnestykket er feil

Annonse

Vegvesenet mener regnestykket som tingretten har lagt til grunn ikke er realistisk.

– Det er den sannsynlige og forsvarlige driften av arealet som skal legges til grunn, skriver Vegvesenet i et notat til kommunen.

Rådmannen i Ørskog anbefaler at kommunestyret anker dommen.

– Saken er svært viktig for Statens vegvesen, og vil skape presedens for lignende saker over hele fylket framover, skriv rådmannen i Ørskog i sin innstilling, ifølge avisa.

Neste artikkel

Over 1000 kornbønder kan ende opp med erstatning for avlingssvikt