Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Bjørnar Moxnes kjemper mot hemmeligholdet i internasjonale handelsavtaler

Rødt-leder Bjørnar Moxnes mener nye 
internasjonale avtaler vil true norsk velferd. Han krever klarere svar på hva Ap mener.

I valgkamp og i retten: Rødt-leder Bjørnar Moxnes. Foto: Siri Juell Rasmussen

Rødt-leder Bjørnar Moxnes ankommer «Nordlunds kvarter» så så si direkte fra rettssalen. Der står han tiltalt for brudd på taushetsplikten i den såkalte Lindeberg-saken.

Rødt valgte å publisere en delvis sladdet rapport fra kommunerevisjonen, som avdekker hva som skjedde i forbindelse med at en sykehjemsansatt ble anklaget for overgrep. Moxnes mener rapporten avdekker svikt i alle ledd i Oslo kommune. Et flertall i Oslo bystyre valgte å anmelde ham.

I «Nordlunds kvarter» går Moxnes hardt ut mot politikeres hemmelighold hjemme og ute. I en annonsekampanje spør Rødt: «Hei, Støre. Hva mener Arbeiderpartiet om TISA?»

Rødt-lederen mener Ap har mye å svare for når det gjelder forhandlingene mellom 50 WTO-land, inkludert Norge EU og USA, om handel med tjenester.

– Skal vi ha sjanse til å stanse dette her, og stanse at Norge bare sklir inn i avtalen, må vi få Ap på banen. Og partiet må gi tydelige svar, fordi TISA truer grunnleggende velferdstjenester i Norge. Der burde Ap være like tydelige som Rødt, SV og Senterpartiet har vært. Derfor er det viktig å få Aps syn, sier han.

Se Nordlunds kvarter HER

Høyre-politikk uansett?

– Hva er årsaken til at du mener at velferdstjenester kan bli skadelidende?

– Det er på grunn av den såkalte skralle-klausulen. Den innebærer at hvis en tjeneste først er privatisert, vil det ikke være lov for et nytt flertall, som ønsker det, å ta tilbake tjenesten i kommunal regi. Når vi nå for eksempel har satt ut sykehjem på anbud og får et nytt flertall om en uke, vil vi med TISA-avtalen kanskje ikke få lov til å ta tilbake den tjenesten i offentlig regi. Du får Høyre-politikk, uansett hvilket flertall du får. Og det er jo en alvorlig trussel mot folkestyret. Det betyr at effekten av å stemme blir mye mindre, fordi du får Høyre-politikk.

– Regjeringen beroliger oss med at avtalen ikke skal gå ut over velferdstjenester?

«Du får Høyre-politikk, uansett hvilket flertall du får. »

Annonse

– Ja, de sier det. Vi får jo ikke vite hva som skjer, da. Den eneste kilden til informasjon er lekkasjene til Wikileaks, og de er ganske urovekkende. Dette er altså drevet fram av sterke kapitalkrefter i USA, som ønsker tilgang til velferdsmarkedene i Europa, blant annet.

– Hva tror du svaret til Støre blir, da?

– De vil nok legge inn en del forbehold, som kan vise seg seinere å være null verdt, som de gjorde med EØS-avtalen i sin tid. Det skulle ikke påvirke arbeidslivet i Norge, de skulle verne norske arbeidstagere fullt ut. Det har vist seg å ikke stemme. Så vi er jo bekymret. Gitt historikken med EØS-avtalen, så er det grunn til å være veldig påpasselig når det gjelder TISA-avtalen.

Ap: – Feil beskrivelse

Svein Roald Hansen representerer Ap i Stortingets utenrikskomité. Han er uenig i framstillingen Moxnes gir.

– Ap er positive til en multilateral avtale om handel med tjenester. I åpningstilbudet som vår regjering utarbeidet, og som den nåværende regjering så langt følger opp, så ligger ikke disse konsekvensene som Moxnes skisserer inne. Det samme understrekes fra handelskommissæren i EU. Det er selvsagt ikke snakk om noen inngå noen avtale, som legger de begrensningene på organiseringen av velferdstjenester som Moxnes frykter.

Hansen mener også at Moxnes framstiller konsekvensene av EØS-avtalen på en feilaktig måte.

– Jeg mener hans beskrivelse av det er feil. EØS-avtalen har ikke stått i veien for at vi har kunnet iverksette en rekke tiltak mot sosial dumping, sier han.

Neste artikkel

Full rødgrønn splid om EUs energipakke