Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Berg-Hansen forbannet på Nei til EUs kritikk

Fiskeriminister Lisbeth Berg-Hansen liker dårlig at Nei til EU rangerer henne som regjeringsversting.

- Det viser bare at de mangler kunnskap, sier hun.

- Jeg vil gjerne invitere Nei til EU til å bli med en runde oppover langs kysten, for å møte de fiskerne som må gi fra seg jobben hvis jeg skal følge de rådene Nei til EU gir, sier fiskeri- og kystminister Berg-Hansen.

Som Nationen skrev tirsdag har Nei til EU satt karakterer på statsrådene i Stoltenberg-regjeringen basert på hvor gode de er fra et nei-standpunkt.

Klassens duks blir da samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa (Sp), som stritter imot både post- og datalagringsdirektiv.

Klassens tufser, derimot, er datalagringstilhenger og justisminister Knut Storberget (Ap), og fiskeri- og kystminister Lisbeth Berg-Hansen (Ap).

Berg-Hansen får sin strykkarakter av flere grunner. Blant annet har hun bakgrunn fra «Kysten inn i EU».

I tillegg mener Nei til EU at hun er for hardhendt med Island og Færøyene i fiskeriforhandlinger der Norge og EU også er parter, og for lite kritisk til EUs fiskeripolitikk, som Nei til EU mener er «en ressurs- og miljømessig skandale».

- Bare tullpratVurderingen er tullprat, ifølge Berg-Hansen.

- Jeg må ta det på alvor, men hvis det er sånn at vi skal gi etter for de kravene Island og Færøyene legger opp til, så vil det få store konsekvenser. Jeg forventer ikke at Nei til EU skal ha detaljkunnskap om alt som foregår i internasjonale fiskeriforhandlinger, men her viser de for dårlig kunnskap, sier Berg-Hansen.

Hun mener det ville vært helt uholdbart å gjøre noe annet enn å stille hardt mot hardt i makrellforhandlingene med Island og Færøyene.

- Norge og EU er hovedaksjonærer i makrellbestanden. Vi har jobbet hardt for å få bedre forvaltning av den, og den har økt. Men økningen er ikke i nærheten av å tåle det Island og Færøyene legger opp til. De er på en annen planet, rett og slett.

Annonse

Hva synes du om Nei til EUs rangering? Delta i debatten!

- Nei til EU mener det er uakseptabelt med landingsforbud for islandsk makrell i den økonomiske situasjonen Island er i nå. Har vi ikke et krav til å vise solidaritet med naboene i vest?

- Det kan godt være, men det blir misforstått hvis vi skal la dem overta kvotene, og dermed jobbene, til norske fiskere. Dessuten er et slikt landingsforbud for uregulert fiske nedfelt i norsk lov. Islendingene har samme regelverk som oss, sier Berg-Hansen.Berg-Hansen understreker at hun ikke har problemer med å bli hengt ut som EU-tilhenger.

- At jeg er en ihuga EU-tilhenger, er ikke noen bombe. Og jeg lever særdeles godt med den eneren hvis det er makrellforhandlingene som er grunnen. Hvis jeg hadde akseptert å gi makrell til Island, ville det rammet fiskere jeg vil tro er støttespillere for Nei til EU.Det stemmer heller ikke at hun ikke tar opp problemene med EUs fiskeripolitikk, hevder hun. - Det gjør jeg hver gang jeg har anledning. At norsk presse ikke skriver om det, er en annen sak, men Nei til EU kan finne alle talene jeg har holdt på Fiskeridepartementets hjemmesider, sier Berg-Hansen.

- Det er ikke synd på dem

Peter Ørebech, førsteamanuensis ved Norges fiskerihøgskole og Nei til EUs ekspert på havrett, er svært uenig i Berg-Hansens karakteristikker.

- Det Norge gjør i islandskonflikten, er å legge seg flat for et EU-kjør mot Island på fullstendig feilaktige premisser. Norge agerer internasjonalt på grunnlag av internasjonal rett, men når det gjelder lille Island og forholdet til EU, har vi fullstendig abdisert fra å legge jussen til grunn, sier han.

Ørebech er enig i at makrellbestanden ikke tåler ubegrenset fiske. Men han mener de norske makrellfiskerne ville tålt å dele kvoten med islendingene, når makrellbestanden først har flyttet seg inn i islandsk farvann.

- Berg-Hansen slåss for en liten, utrolig privilegert gruppe fiskebåtredere. De aller fleste som virkelig skor seg på makrellfiskere er adelen innen norsk fiskeri. Dem er det ikke noe synd på i det hele tatt.

Hva synes du om Nei til EUs rangering? Delta i debatten!

Neste artikkel

Prioriter leirskulen