Bekymret for fiskens mattilgang

NYHETER • DISTRIKT

Foto: Øystein Paulsen

Annonse

Fisk. Barentshavet er svært produktivt til å ligge så langt nord og har store bestander av lodde, torsk og sild. Men havforskerne spør om det er nok mat i havet. Dette kommer fram i den årlige statusrapporten for Barentshavet og Norskehavet som Havforskningsinstituttet presenterer. Her slår forskerne fast at den varme perioden vi er inne i for Barentshavets del fortsatt gir grunnlag for sterke fiskebestander. Men sjøfugl har ikke nok mat, ungsild og kolmule er ikke til stede, og sel påvirkes av lite is, heter det i rapporten. ©NTB

Neste artikkel