Arne Melchior: – Skuffande at vi ikkje har lukkast med frihandel med fisk

Seniorforskar Arne Melchior på NUPI meiner Noreg bør vurdere å kople fisk og landbruk i handelsforhandlingar. Han har lurt på kvifor EU ikkje har synt sterkare vilje til slik kopling.

Variantar: – Det er ikkje berre snakk om landbruk mot fisk. Det varierer mellom ulike handelsforhandlingar kva som er på bordet, seier Arne Melchior. 
Foto: Siri Juell Rasmussen

Nokre av artikkelforfattarane tek til orde for å kople marknadstilgang for fisk og landbruk i framtidige handelsforhandlingar, og meiner Noreg bør gi marknadstilgang på landbruk mot å få redusert toll på sjømat.

For våre abonnenter

Kjære leser. Denne artikkelen er forbeholdt våre abonnenter.

<br>

Digital

- Tilgang til alle artikler på nationen.no
- Papiravisen som e-avis kl. 21.00 kvelden før
1 mnd til kun kroner 1,-

Helg+Digital

- Tilgang til alle artikler på nationen.no
- Papiravisen som e-avis kl. 21.00 kvelden før
- Papiravisen levert hjem fredag og lørdag
1 mnd til kun kroner 1,-

Komplett

- Tilgang til alle artikler på nationen.no
- Papiravisen som e-avis kl. 21.00 kvelden før
- Papiravisen levert hjem mandag til lørdag
1 mnd til kun kroner 1,-

Neste artikkel

Findus seier norsk tollvern for grønsaker har stått stille sidan 1997