Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Ap, Sp og SV krever utsettelse av Sanners sammenslåings-tidsfrist

Allerede før høringsfristen har gått ut, møter Jan Tore Sanner (H) et rødgrønt krav om å gjøre store forandringer i 
stortingsmeldinga.

Nationen
Publisert: 18.02.16 21:11 | Oppdatert: 20.02.16 16:54

– Det går veldig fort. Vi vet ikke hva utfallet av høringen blir, så kommunene vil få veldig dårlig tid på seg når de skal behandle spørsmålet om kommunesammenslåing grundig før 1. juli, sier Helga Pedersen (Ap).

– Nå må kommunene si nei til dette råkjøret. Det er pengeutpressing med bind for øynene, sier SVs Karin Andersen til Nationen.

Hedmark-politikeren sitter i Stortingets kommunal- og forvaltningskomité og stilte onsdag skriftlig spørsmål til kommunalminister Jan Tore Sanner der hun ber ham sørge for at søknadsfristen for kommunesammenslåing utsettes. Kommunaldepartementet opplyser at Sanner ikke vil kommentere kravet om utsatt frist før han har svart i Stortinget.

Også Arbeiderpartiet og Senterpartiets representanter i komiteen svarer bekreftende på Nationens spørsmål om de ønsker at Stortinget skal utsette søknadsfristen.

– Går veldig fort

– Det bør ikke brukes økonomisk pisk, og kommunene må selv avgjøre hvor lang tid de trenger for å fatte vedtak til beste for sine innbyggere, understreker Senterpartiets Heidi Greni.

Flere kommuner har allerede levert sine høringsuttalelser til departementet, og skriver at det er vanskelig å beregne konsekvensene av den mulige endringen med tidsperspektivet det er lagt opp til.

Fristen står

«Det er viktig at 
kommunene nå jobber for å ha sine vedtak klare innen fristen.»

– Dersom regjeringen foreslår endringer i inntektssystemet i mai, ber vi om at kommunene får god tid på å utrede konsekvensene, før vi må foreta en beslutning om kommunesammenslåing. Fristen bør utsettes til innen utgangen av året 2016, skriver Hadsel kommune i Nordland.

Også KS arbeider med sitt høringssvar, og ber blant annet om at «korreksjonen for frivillig og ufrivillig smådriftsulemper flyttes ut fra kostnadsnøklene». De rødgrønne partiene støtter også dette. KS har gjort forskjellige utregninger som viser at mellom 182 og 257 av landets 428 kommuner kommer ut i minus med den nye kostnadsnøkkelen, avhengig av hvilke kriterier som brukes.

– Hold fristen

– Det er ærlig nok hvis regjeringen ønsker å straffe de som ikke slår seg sammen og belønne de som gjør det, jeg er dypt uenig i det, men hvis det først er det de mener så burde regjeringen i ærlighetens navn lagt fram alle tallene, så kommunene fikk vite fakta før beslutningene må tas, sier Karin Andersen.

Høyre-representanten Frank Jensen sier at partiet tar stilling til inntektssystemets innretning når forslaget fra regjeringen kommer.

– Men det må gjøres endringer slik at ikke alle andre kommuner skal finansiere frivillige ekstrakostnader på samme måte som i dag, vi trenger et enklere og mer rettferdig system, sier han.

– Det er viktig at kommunene nå jobber for å ha sine vedtak klare innen fristen. Til sommeren er det to år siden reformen ble vedtatt, og kommunene ble invitert med, sier Jensen.Annonse