annonsørinnhold
Annonse

Hjelp – vi skal bygge hus!

Ferdighus, modulhus, elementhus eller kataloghus? Er du forvirret? Du er ikke alene. Til og med bransjen selv går seg fort vill i begrepene. Men slapp av – Älvsbyhus guider deg gjennom begrepsjungelen.

Du har i hovedsak to muligheter når du skal bygge hus. Den ene er å velge et ferdighus – den andre er å bruke en arkitekt som spesialtilpasser et hus for deg. I følge nettsiden ferdighus.com er det kun én prosent av alle hus som bygges i Norge som er arkitekttegnede. Dette viser at de fleste av oss går for et ferdighus når vi skal realisere boligdrømmen.

Men hva er egentlig et ferdighus?

Hovedprinsippet med at ferdighus er at det er at det er basert på noe som er gjort før. Ferdighusene er stort sett i utgangspunktet tegnet av en arkitekt, men huset du kjøper vil være tegnet en gang for salg av mange hundre hus, og kostnaden blir derfor å regne som en del av prisen. Et ferdighus vil derfor i de aller fleste tilfeller være et billigere valg enn ett arkitekttegnet hus.

Det er også vanlig å inngå kontrakt tidlig i prosessen med en fedighusleverandør. Du vil derfor få god kostandskontroll og få overraskelser underveis.

Mindre byråkrati

Felles for leverandørene av ferdighus er at du som husbygger får god hjelp gjennom de byråkratiske prosessene, potensielle hindre og alt det praktiske rundt selve husbyggingen. Bestiller du et ferdighus vil leverandøren ta ansvar for alt fra byggesøknad til oppføring av huset – med nøkkel i døra. Derfor blir også begrepet nøkkelferdig hus brukt om ferdighus.

Du slipper altså å sette deg inn i reguleringsplan, oppmåling, avfallshåndtering, nabovarsling, ferdigattest og forsikring. Derimot kan du bruke tiden din på den morsomme delen av husbyggingen – nemlig å finne den modellen som matcher dine behov best.

Rask og smidig byggeprosess

Et ferdighus er ferdig tegnet og prosjektert. Det vil derfor i de aller fleste tilfeller gå raskere å sette opp et ferdighus. Husmodulene vil også ofte være ferdig bygget på fabrikk, og selve monteringen vil derfor gå svært raskt.

Modulhus eller kataloghus?

Du har kanskje konkludert med at du tilhører den største gruppen av husbyggere? De som velger et ferdig prosjektert hus fordi de ønsker hjelp og støtte til den praktiske byggeprosessen innenfor en forutsigbar pris?

I så fall bør du stille deg følgende spørsmål for den videre prosessen: Ønsker du et hus bestående av ferdige seksjoner der de fleste valgene er tatt allerede – eller ønsker du mange spesialløsninger, tilrettelegging for en krevende tomt eller mulighet for endringer underveis?

Begrepsforvirringen

Hva velger du da? Kataloghus eller prospekthus? Modulhus eller elementhus? Forvirringene er mange.

– Det har vært mange tullete ord i denne bransjen, sier den nylig pensjonerte Svein Gloslie. Han har vært prosjektleder i Boligprodusentene siden 2000, og i byggebransjen siden 1971. Han har stor forståelse for at folk har problemer med å skille begrepene fra hverandre.

– Vi kan grovt forenklet si at et ferdighus leveres med nøkkel i døra og tar normalt utgangspunkt i noe man har gjort før, sier Gloslie.

Han forklarer at et modulhus, elementhus eller seksjonshus vil normalt leveres veldig ferdig. Det betyr at husets elementer blir ferdig bygget på fabrikk, vil deretter bli transportert ut til byggeplassen, for så å bli montert på byggeplassen.

Annonse

– Fordelen med disse hustypene er at de blir lite utsatt for fukt siden de blir lukket såpass fort, sier Gloslie.

Videre forklarer han at et med kataloghus eller prospekthus vil kunden ha flere muligheter til å endre og tilpasse huset etter egne behov. Huset vil da leveres som et slags byggesett og materialene ferdig kappet, såkalt «pre-cut» på byggeplassen, for så å bli bygget opp og ferdigstilt av håndverkere.

Et kataloghus vil derfor i større grad kunne kalles et kundetilpasset hus. Kunden vil være en aktiv part i hvordan huset vil bli seende ut, og en arkitekt vil kunne tegne om, flytte rom, legge til et ekstra tilbygg, en garasje eller flere dører.

Ordliste:

Ferdighus er en felles benevnelse for hus som i større eller mindre grad er ferdig utviklet før kundekontakt opprettes

Elementhus er hus laget med vegg- og gulvelementer som settes sammen på byggeplass

Modulhus er hus bygget av moduler eller seksjoner som ankommer byggeplassen som nærmest komplette hus med kjøkken, trapper og sanitærutstyr montert

Kataloghus er hus der leverandøren tilbyr ferdige typehus, og kunden kan kreve an viss tilpasning av huset til tomten

Kilde: Wikipedia

Moduler produsert på fabrikk

Husene til Älvsbyhus bygges basert på ferdige moduler, og alt som kan gjøres ferdig på forhånd gjøres på fabrikk i Sverige i stedet for på byggeplassen. Modulene bygges av svensk gran og furu fra eget sagbruk, og av svensk arbeidskraft.

Husmodulene produseres ved ulike stasjoner i fabrikken der håndverkeren har spesialkunnskap om hvordan hver seksjon skal lages. Før huset forlater fabrikken kompletteres det med hvitevarer, sanitærutstyr, plater og belegg. Les mer om produksjonen på fabrikk her.

Deretter lastes seksjonene på lastebil, og fraktes trygt beskyttet for vær og vind til byggeplassen.

Trygt og effektivt

– Kundene våre skal nyte godt at vi produserer våre hus trygt og effektivt på fabrikk, sier Bjørn Kristiansen, salgssjef i Älvsbyhus gjennom ti år.

Dette er grunnen til at Älvsbyhus kan levere kvalitetshus til lav pris, og er kjernen i vår forretningsidé som vi har holdt fast ved siden 1960.

Gloslie fra Boligprodusentene bekrefter fordelene ved hus som er bygget på fabrikk.

– I Norge har håndverksmessig kvalitet ofte vært forbundet med fysisk tilskjæring og spikring på byggeplassen, mens fabrikkproduksjon gjerne har blitt sett på som noe mindreverdig, sier han.

Han understreker imidlertid at godt håndverk i aller høyeste grad kan utføres på fabrikken, og trekker frem fordelene ved å bygge trygt og tørt i fabrikklokaler i stedet for ute i all slags vær og vind.

Neste artikkel

Slik skaper du et personlig kjøkken