Dette er et annonseprodukt fra Tun Media produsert etter gjeldende retningslinjer

Annonse

En hjelpende hånd gjennom papirmølla

Å bygge kårbolig er ikke helt som å bygge en hvilken som helst annen bolig. Prosessen kan virke overveldende, og mange gir opp allerede før de har begynt. Sånn trenger det ikke å være.

Passer best: Selv om alle hustypene til Älvsbyhus kan brukes som kårbolig, er det spesielt husene med ett plan som egner seg best, forklarer Roger E. Andersen. Foto: Paulo Pagani.

Det ligger et etterlatt inntrykk, spesielt hos bønder, av at det å bygge bolig er en veldig vanskelig prosess og at kommunen har en særdeles streng praksis. Derfor er det mange som ikke ønsker å gå inn i den situasjonen, sier Gard Grubstad, forhandler for husprodusenten Älvsbyhus i Hordaland og Rogaland.

Älvsbyhus har god kjennskap til de komplekse reglene i Plan- og bygningsloven (PBL). I tillegg har de satt seg grundig inn i situasjonen til norske bønder og de særegne kravene som gjelder for oppføring av bolighus på landbruks-, natur- og friluftsområder (LNF). Dermed kan rådgiverne forenkle bondens byggeprosess fra start til slutt.

Gard Grubstad er forhandler for Älvsbyhus i Hordaland og Rogaland

Mobil: 908 57 640

Kårbolig:

• En kårbolig er et ekstra bolighus på gården.

• Når neste generasjon overtar gården, er det tradisjon at de flytter inn i hovedbygningen på gården mens den avtroppende generasjonen får kår hos overtakeren.

• Fri bolig var en viktig del av det ofte kontraktfestete kåret, og den eldre generasjonen overtok enten en kårbolig eller en del av hoved­bygningen.

• En kårbolig må være tilknyttet gårdsdriften, og du må kunne dokumentere at kårboligen er der fordi det er behov for den.

E-post: gard@alvsbyhus.no

Gjør det enklere for bonden

Ifølge PBL har alle som ønsker å bygge rett til en forhåndskonferanse, et instrument for å skape forutsigbarhet i en komplisert prosess. Det gjelder også bønder som ønsker å sette opp en bolig nummer to på gården. Grubstad sier at disse møtene ofte fremstår som negative, særlig når det er snakk om bygging på LNF.

– Mange bønder opplever å bli møtt med en kald skulder, og da er det mange som gir opp nesten før de begynner. Det finnes en haug med skrekkhistorier, sier han.

LNF-reglementet krever en uttalelse fra en i landbruks- eller jordbruksetaten før en søknad om bygging av kårbolig i det hele tatt anses som en byggesak. Dette gjør at prosessen fremstår som svært komplisert, noe Grubstad mener er en sannhet med modifikasjoner.

– Min erfaring er at dette går. Det er fullt mulig å få det til i de fleste tilfeller, men man må ha kompetanse på det man begir seg ut på, sier han.

Kyndig hjelp til papirarbeidet

– Når det gjelder kårbolig og bygging på en gård, er det veldig viktig å ha avklart ting via en forhåndskon­feranse, sier Roger E. Andersen, forhandler for Älvsbyhus i Østfold, Vestby og Ås.

Han fungerer som rådgiver for bonden allerede fra første møte med kommunen og kartlegger så mye som mulig før bonden skriver under på en avtale med Älvsbyhus. Dermed blir ting så trygge og oversiktlige som mulig.

Andersen understreker at rådgiverne i Älvsbyhus holder i hele prosessen. De tar seg av både forarbeid, søknader, oppfølging og oppføring av selve huset, noe som gjør at bonden selv ikke trenger å være så delaktige som de ville vært om de bygde hus på tradisjonelt vis.

Roger E. Andersen er forhandler for Älvsbyhus i Østfold, Vestby og Ås

Mobil: 928 01 134

E-post: roger@alvsbyhus.no

Bonden kommer først

– Hvis du har en landbrukseiendom, drift på gården og et generasjonsskifte, så skal du få lov til å sette opp en ny bolig slik at neste generasjon får etablert seg. Da blir det en diskusjon om hvor du kan sette opp boligen, sier Grubstad.

Selv om jordvern er et viktig aspekt i LNF-reguleringen, understreker Grubstad at selv ikke jordvernet kan trumfe alle andre hensyn. Det er heller ikke intensjonen.

– Muligheten til å utøve næringsgrunnlaget sitt, i dette tilfellet som bonde, kan ikke settes til side bare fordi vi har et jordvern, sier han.

Mange bønder opplever å bli møtt med en kald skulder, og da er det mange som gir opp nesten før de begynner. Det finnes en haug med skrekkhistorier.

Gard Grubstad
Annonse

– Det er heller ikke sånn at jordvernet, eller det at du er i LNF, skal gå ut over rettighetene du har som innbygger i din kommune. Det skal ikke gå ut over livskvaliteten, og det er ikke et ublutt krav at man ønsker å ha en verdig alderdom på sin egen eiendom, sier rådgiveren.

Valg av hus

For å velge riktig hustype brukes tre ulike verktøy aktivt: katalogen, hjemmesiden og visninger. Andersen forklarer at han stort sett viser fram reelle hjem hvor folk bor, men det finnes også oppførte husmodeller man kan besøke.

– Våre hus er tradisjonelle hus. De er velutstyrte og komplette, og er nok en hustype som passer veldig bra ute i distriktet. Prisen er også fordelaktig, og det er klart at når du bygger ute i distriktene, setter du gjerne opp et hus for at du skal bo der resten av livet. Det skiller seg litt i fra tettbygde strøk, hvor du gjerne setter opp en bolig du tenker at du en dag skal selge videre med god fortjeneste, forklarer han.

Andersen opplever at det i hovedsak er den eldre generasjonen, de som skal flytte ut og overlate driften til yngre generasjoner, som selv tar kontakt for å få bygget kårbolig.

Han sier alle typer Älvsbyhus kan fungere fint som kårbolig, men det er spesielt én type som peker seg ut:

– Det er fortrinnsvis énplanshus, for de har ikke loft eller trapp. De som flytter over i en kårbolig har jo ofte kommet litt opp i åra, sier Andersen.

Uvurderlig hjelp

I 2011 overtok Tor Martin og Anita Haga Hagatoppen gård, noen kilometer utenfor Sandnes på Nord-Jæren. De innså raskt at de måtte bygge en ny bolig på gården, og tok kontakt med Gard Grubstad i Älvsbyhus. Hos han fikk de akkurat den hjelpen de trengte til å realisere byggeprosjektet.

– Det er en kjent sak at det kan være vanskelig å få bygge på LNF, og mange bønder kvier seg for å starte en prosess der de møter et massivt byråkrati. Men Gard visste nøyaktig hvordan vi skulle gå frem, han var trygg­heten selv fra første møte. Han var tydelig på hva vi måtte gjøre for vår del, og hva Älvsbyhus skulle ordne overfor kommune og etater, sier de.

Ekteparet forteller at de selv fikk god kontakt med Landbrukskontoret, som var begeistret over at gårdsdriften kunne fortsette og at begge var i full jobb på gården. Likevel er ikke Tor Martin og Anita i tvil om at hjelpen fra Grubstad i Älvsbyhus var uvurderlig.

– Vi har garantert spart masse tid og penger ved å overlate komplisert papirarbeid til noen som vet hva som kreves, og som kan bringe oss raskt gjennom papirmølla. Her har Älvsbyhus tydelig god peiling.

Fakta om Älvsbyhus:

• En av Nordens største husprodusenter

• Har siden 1960 levert over 40 000 modulbygde trehus

10 ulike hus­typer, med 150 ulike tilvalgsmuligheter

• Husene er klare til over­takelse syv til åtte uker etter påbegynt arbeid

• Alt tømmer leveres av svenske Sveaskog

• Alle hus er utstyrt med varmepumpe og vinduer med lavutslippsglass

Se her for priser

• Ta kontakt med forhandler for ditt distrikt!

Bestill huskatalogen her!

Neste artikkel

Enkel byggeprosess med Älvsbyhus