Annonse
Annonse
Annonse
Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Dagens leder

EU bør besinne seg

EU presser medlemsland til å omsette matjord uten restriksjoner. Nasjonale jordlover som hindrer fri flyt av kapital og fri konkurranse om jorda skal bort. Som Nationen skrev tirsdag, truer EU Latvi...

Annonse
historien om

Ledige stillinger

Slaget om Skottland

Slaget om Skottland

Den skotske landsbygda har vore tumleplass for rikingar og adelege. No blir det gjort forsøk på å endre restane av ein føydal struktur.
Den leigde jords logikk

Den leigde jords logikk

I Danmark har det vorte så kapitalkrevjande å kome seg inn i landbruket at nye bønder slår seg saman for å klare seg. Eller dei må få hjelp av eksterne investorar.
Bonde tross odelsloven

Bonde tross odelsloven

Guro Lajord hadde ikke loven på sin side, men får ta over gården likevel. Odelsretten har fulgt norsk landbruk i 1000 år.
Annonse
Annonse
Annonse
Annonse
Annonse
Annonse
Annonse
Annonse
Annonse
Annonse