Annonse
Annonse
Annonse
Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Dagens leder

Bør lytte til næringen

I forrige uke presenterte Kjøtt- og fjørfebransjens Landsforbund (KLF) og Nortura et omforent forslag til system for markedsbalansering av kjøtt og egg. Det er et godt forslag, som politikerne bør lytte til....

Annonse

Ledige stillinger

Den spreidde jords logikk

Den spreidde jords logikk

I få land er eigarskapen til jord og skog spreidd på så mange hender som i Norge. Eigedomsreglar har hindra framvekst av ein jordadel, men vil lemping på reglane sikre sjølveigande bønder i framtida?
Stille før jordskredet

Stille før jordskredet

Salsforbodet på jordbruksjord i Ukraina kan stå for fall. Nordmenn som har investert i eit av Europas viktigaste jordbruksland, merkar auka press på jorda allereie.
Kappløp om Afrikas jord

Kappløp om Afrikas jord

Minst 49O million dekar afrikansk jordbruksjord blir forvalta av utanlandske investorar. Mange har lova utvikling og arbeidsplasser i bytte for jorda. Likevel står lokale småbønder ofte att som taparar.
Pengegalopp på den rumenske landsbygda

Pengegalopp på den rumenske landsbygda

Nordmenn er med i kappløpet om Romanias fruktbare landbruksjord. No vil landets regjering sette ein stoppar for utanlandske oppkjøp.
Slaget om Skottland

Slaget om Skottland

Den skotske landsbygda har vore tumleplass for rikingar og adelege. No blir det gjort forsøk på å endre restane av ein føydal struktur.
Den leigde jords logikk

Den leigde jords logikk

I Danmark har det vorte så kapitalkrevjande å kome seg inn i landbruket at nye bønder slår seg saman for å klare seg. Eller dei må få hjelp av eksterne investorar.
Bonde tross odelsloven

Bonde tross odelsloven

Guro Lajord hadde ikke loven på sin side, men får ta over gården likevel. Odelsretten har fulgt norsk landbruk i 1000 år.
Annonse
Annonse
Annonse
Annonse
Annonse
Annonse
Annonse
Annonse
Annonse
Annonse