Annonse
Annonse
Annonse
Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Dagens leder

Bønder må se hverandre

Landbruket går gjennom en selvransakelsesperiode etter hver store dyretragedie. Hvordan kunne det skje? Hvem visste, hvem kunne visst, hvem burde visst? Hva skulle de gjort? Og vi spør oss selv: Hva nå? Hva kan vi...

Annonse
Annonse
Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Når kommer de nye ideene, Erna?

«Så langt er norsk omstillingsdebatt mer preget av 
forsvarsspill 
og idétørke enn 
av høyttenking om de virkelig store grepene som 
skal til.»

@Nationen

Annonse
Annonse
Annonse